085 06 06 933

SVVE subsidie VVE's

Liever direct contact met onze verduurzamingsexperts?

Sinds eind januari 2023 is er een nieuwe subsidiemogelijkheid voor VVE’s, woonverenigingen en wooncoörperaties. Dit is de SVVE subsidie en er is subsidie verkrijgbaar op diverse duurzame maatregelen, maar ook op energieadvies.

Zeker in het geval van situaties met meerdere bewoners en belanghebbende is het raadzaam om te beginnen met advies. Dat is ook het devies vanuit de overheid. En juist met die reden is hier een speciale subsidie voor beschikbaar gesteld. Het advies komt in een rapport waarin de diverse verduurzamingsmaatregelen worden genoemd. Per maatregel kan de investering en besparing worden berekend. Pas dan kunnen alle belanghebbende een gefundeerde keuze voor de beste verduurzamingsmaatregelen.

Energieadvies

Verduurzamen kent tal van mogelijkheden. Maar welke is de beste voor jullie situatie? Dat is per pand of complex anders. Een goed advies en eventuele begeleiding voor VVE’s, woonverenigingen en wooncoörperaties bestaat uit:

Subsidie op advies

De hoogte van de subsidie verschilt per situatie. De grootte van de VVE, verenging of coörperatie is van belang. Maar ook of er verdere begeleiding gewenst is naast het advies. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 75% en daardoor begint het advies al vanaf € 25,- per woning. Belangrijk voor grote VVE’s, verenigingen en coörperaties is te beseffen dat er ook een maximum aan de subsidie zit.

Wilt u exact weten wat voor jullie situatie de beste begeleiding is, neem dan contact op voor een gratis telefonisch consult.

Energiebesparende isolatiemaatregelen

Er is een aantal energiebesparende maatregelen waarop subsidie wordt verstrekt. Bij één maatregel wordt de helft van het maximale subsidiebedrag uitgekeerd. Bij twee of meer maatregelen het maximale subsidiebedrag.

Hieronder een overzicht van de onderdelen waar subsidie op verkrijgbaar is. Besef wel dat er enkel subsidie zit op de kosten van de isolatiematerialen zelf en dat de manuren en andere kosten van het plaatsen niet gesubsidieerd zijn.

De prijzen zijn per m2. Prijzen zijn op 1-3-2023 vanaf de subsidiewijzer van RVO overgenomen.

Aanvraagprocedure

Er zijn een aantal zeer belangrijke punten om te zorgen dat de subsidie wordt toegekend. Houdt u aan onderstaande punten:

Wilt u advies of begeleiding? Of wilt u zelfs de subsidieaanvraag door ons laten doen? Neem dan contact op voor een gratis telefonisch consult.

Duurzaam warmteopties

Er zijn diverse mogelijkheden om duurzame energie of warmte op te wekken. Een bekende is zonnepanelen. Deze worden wel meegenomen in een eventueel energieadvies, maar op zonnepanelen is geen subsidie meer te verkrijgen.

Duurzame warmteopties met subsidie zijn:

Warmtepomp

Een warmtepomp zorgt dat er warmte wordt gegenereerd uit natuurlijke bronnen. Dit is vaak uit lucht, grond of water. Er zitten wel wat haken en ogen aan het gebruiken van een warmtepomp. Ze kunnen soms niet in de complete warmtebehoefte voorzien, ze maken ook meer geluid dan een standaard gasgestookte boiler en gebruiken meer energie. Een warmtepomp kan zeer interessant zijn, maar laat u goed informeren voor de juiste keuze.

De hoogte van de subsidie verschil per bron en thermisch vermogen van de warmtepomp. Dit varieert van € 500,- tot meer dan € 3.750,- per warmtepomp.

Zonneboiler

Een zonneboiler verwarmt water zodat er minder stookkosten gemaakt worden. Het is een systeem dat op het dak geplaatst wordt en kan vergeleken worden met zonnepanelen. In sommige gevallen zijn het (voor het oog) nagenoeg dezelfde systemen.

De subsidie wordt verstrekt o.b.v. het oppervlakte van het systeem en gaat om een prijs per kWh. Bij een apparatuur oppervlakte tot 10m2 is de subsidie € 1,02 per kWh. En bij grotere systemen € 0,45.

Centrale aansluiting warmtenet (VVE’s met alleen eigenaar-bewoners)

Bij een aansluiting op het warmtenet, wordt er gebruikt gemaakt van centrale warmteopwekking. Een bekende is voor veel mensen de stadverwarming. De subsidie voor een centrale aansluiting op het warmtenet is enkel verkrijgbaar voor VVE’s die alleen bestaat uit eigenaar-bewoners. Voor gemengde VVE’s bestaat hiervoor de SAH subsidie.

De subsidie kan oplopen tot € 28.858,-. Voor de aansluiting op een warmtenet is het ook raadzaam om goed en uitgebreid advies in te winnen.

Aanvullende energiebesparende maatregelen

ZEP (Zeer Energiezuinig Pakket)

Dit is een subsidie voor het toepassen van het maximum aan energiebesparende maatregelen voor het gebouw. Het is dus een compleet pakket aan maatregelen. De subsidie bedraagt naast alle subsidies op onderliggende onderdelen € 4.000,- per appartement. Dit komt dus bovenop de subsidies op de maatregelen zelf.

Het pakket stelt hoge eisen aan alle onderdelen en hoort in het NOM-concept voor woningen en gebouwen. Dat staat voor Nul Op de Meter. Alle maatregelen moeten binnen 3 jaar worden uitgevoerd.

Bij ZEP adviseren wij uitvoerige begeleiding bij ons of (eerst) via de RVO.

Meer informatie?

Mocht u exact willen weten welke mogelijkheden er voor u zijn en hoe de procedures zijn, dan kunt u ons altijd bellen (085 060 98 96) of mailen (info@zekerverduurzamen.nl).

Of bekijk het webinar over de SVVE regeling

Tussenwoning

Zeker verduurzamen stelt energielabels op voor woningen en bedrijven.